"Gdy wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić,

wtedy pojawia się TEN JEDEN,

który nie wie, że się nie da

i on to właśnie robi."

 

Albert Einstein

SKONTAKTUJ SIĘ

Loading...

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi w postaci porad prawnych, reprezentacji przed sądami, organami ścigania, urzędami
i innymi instytucjami na każdym etapie postępowania, reprezentacji w postępowaniach pozasądowych
i ugodowych. Zapewnia obsługę osób fizycznych oraz kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych
w języku polskim oraz angielskim. Kancelaria czynna jest codziennie od 9.00 do 21.00, również w dni wolne
od pracy- wyłącznie po telefonicznej rezerwacji spotkania.

 

 

PRAWO CYWILNE

PRAWO KARNE

 • rozwód (z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie)
 • separacja
 • ustalenie i zmiana kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • rozdzielność majątkowa (także z datą wsteczną)
 • zasądzenie i zmiana świadczeń alimentacyjnych
 • podział majątku po ustaniu małżeństwa
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o odszkodowanie od ubezpieczycieli i sprawców wypadków
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego, eksmisje
 • sprawy o zobowiązanie do leczenia antyalkoholowego
 • sprawy w postępowaniu międzynarodowym
 • prawo wekslowe, upadłościowe i inne

 

 

 • obrona podejrzanego i tymczasowo aresztowanego
  w postępowaniu karnym na etapie przygotowawczym
 •  obrona oskarżonego w postępowaniu przed Sądem I i II instancji
 • sprawy o kradzież, przywłaszczenie, rozbój, oszustwo, zgwałcenie,prowadzenie w stanie nietrzeźwości, posiadanie i handel narkotykami, fałszerstwo intelektualne, przestępstwa gospodarcze, znęcanie się, zniewaga
  i zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne, wypadek komunikacyjny, namowa i pomoc
  do samobójstwa
 • umarzanie postępowań karnych
 • reprezentacja skazanego na etapie wykonywania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu
 • sporządzanie wniosków o: warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o odroczenie i przerwę
  w odbywaniu kary, o zawieszenie wykonania kary, zatarcie skazania
 • sprawy karne o każdym stopniu trudności, także sprawy wielotomowe i zawiłe
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych a także świadków
 • sprawy karne z udziałem nieletnich i inne

 

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

PRAWO PRACY

tagi: kancelaria prawna warszawa mokotów, saska kępa, praga, warszawa centrum śródmieście, kancelaria prawnicza, kancelaria adwokacka w centrum warszawy, adwokat radca prawny warszawa mokotów, , adwokat radca prawny warszawa centrum śródmieście, adwokat rozwód warszawa mokotów, adwokat rozwód warszawa centrum śródmieście, sprawy karne adwokat warszawa mokotów, sprawy karne adwokat warszawa centrum śródmieście,ubezwłasnowolnienie warszawa mokotów, skuteczny adwokat warszawa mokotów, skuteczny adwokat warszawa centrum, dobry prawnik warszawa śródmieście, niedrogi adwokat warszawa mokotów, tani dobry adwokat, prawnik, prawnicy.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria współpracuje z profesjonalistami w każdej z dziedzin prawa i biznesu: adwokatami, radcami prawnymi, agencją detektywistyczną, doradcą podatkowym, biurem księgowym, rzeczoznawcą majątkowym, kancelarią notarialną oraz komorniczą. Wciąż poszukuje specjalistów z poszczególnych branż
dla zapewnienia Klientom optymalnej i kompleksowej obsługi prawnej.

W chwili obecnej trwa nabór na stanowisko aplikanta adwokackiego.

 • rejestracja spółek na terenie RP, pełna obsługa spółek funkcjonujących
 • rejestracja spółek według prawa zagranicznego
  w szczególności na terenie Wielkiej Brytanii i USA
 • sporządzanie umów spółek
 • rejestracja zmian w spółkach
 • sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach
 • organizacja Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi
 • sporządzanie umów gospodarczych i inne

 

 • reprezentowanie osób wykonujących pracę na podstawie stosunku pracy, a także na podstawie umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie i doradztwo w zakresie umów o pracę
  i umów zakazie konkurencji
 • reprezentacja w negocjacjach z pracodawcą i sporach sądowych
 • powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy o mobbing

 

       Ponadto: sprawy administracyjne i inne

 

WE LOVE WHAT WE DO!

O KANCELARII

Szanowni Państwo,

 

 

Witam serdecznie na stronie Kancelarii. Poniżej przedstawię Państwu swoją osobę jako adwokata z wieloletnim doświadczeniem w branży, prowadzącego działalność zawodową na polskim rynku usług prawnych oraz we współpracy z klientami zagranicznymi. Odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i złożyłam egzamin adwokacki, uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Na przestrzeni lat praktykowałam w warszawskich kancelariach prawnych, m.in. w czołowej według ówczesnych rankingów kancelarii prawnej w Polsce. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą i zawodową w formie Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Warszawie. Sprawuję funkcję członka rady nadzorczej w jednej z polskich spółek handlowych. Specjalizuję się w prawie karnym i cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, kładąc nacisk na sprawy o charakterze procesowym tj. reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami ścigania. Ze względu jednak na duże zapotrzebowanie na pomoc również w innych dziedzinach prawa, swoim Klientom zapewniam obsługę współpracujących ze mną specjalistów- w poszczególnych gałęziach prawa. Moim celem jest udzielanie pomocy prawnej kierowanej zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, a także jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Swoje usługi kieruję zatem zarówno do dobrze prosperujących przedsiębiorstw, jak i do osób, które nie są w stanie ponieść wysokich kosztów obsługi prawnej oferowanej przez wielkie korporacje prawnicze. Przyjmuję sprawy powszechne, typowe dla problemów przeciętnego człowieka, ale nie są mi obce również sprawy wyjątkowe, które wymagają bardzo indywidualnego podejścia oraz wąskiej specjalistycznej wiedzy. Zapraszam do współpracy.

 

Z poważaniem,

adwokat Katarzyna Stopińska

 

 

BEHIND THE SCENES

KONTAKT

ADRES: ul. Obrzeżna 3 lok. 195

02-691 Warszawa

 

TELEFON: +48 506 462 399

E-MAIL: adwokat@stopinska.pl

 

 

Kancelaria czynna jest w dni powszednie od godz. 9:00 do 21:00 a także w dni wolne od pracy i wyłacznie po telefonicznej rezerwacji spotkania.


W przypadku koniecznosci prowadzenia nagłych czynności procesowych (np. aresztowanie, przeszukanie procesowe, etc) uprzejmie prosimy o natychmiastowy kontakt niezależnie od godzin otwarcia biura.

 

Siedziba główna Kancelarii mieści się w sercu Mokotowa, w sąsiedztwie Galerii Mokotów.

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

2016 | DESIGN BY LTP